Energetische stoelen

Wil jij krachtig en vrij zijn?

De huidige tijd brengt met zich mee dat we diepgaand bevrijd kunnen worden van (oude) pijn, beperkende overtuigingen en belastende conditioneringen. Dat wat in niet klopt en niet meer past bij wie je bent, wil en kan nu getransformeerd worden.

Bijzondere werking én resultaten

Nieuwetijds frequentietechnieken zoals de Energetische Stoelen maken het mogelijk deze disharmonie of beperkingen in jou diepgaand en moeiteloos te transformeren. Ze vormen een krachtplek gebaseerd op intelligent werkende frequenties. De Stoelen faciliteren een energetische matrix van ‘levend licht’ die ons helpt blokkades en (oude) pijnplekken te verwijderen, ons zelfhelend vermogen te activeren, inzicht te verschaffen en ons weer te verbinden met onze authentieke kracht, kompas en kwaliteiten. Stress neemt af en balans herstelt zich. De werking vindt plaats op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel niveau. Je krijgt weer toegang tot welzijn en gezondheid, tot inspiratie, creativiteit, innovatie en je hartkwaliteiten. En dat vanuit een verdiepte stevige gronding.

Een aanrader bij:

 • Mentale belasting, beperkende overtuigingen
 • Fysieke klachten
 • Te weinig eigen stevigheid en gronding
 • Te weinig zingeving en voldoening, het ontbreken van een opbouwende focus
 • Te weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen
 • Angst en onrust
 • Een bewustzijn van afgescheidenheid, je alleen voelen
 • Eigen tekorten compenseren in de buitenwereld.

Het is mogelijk om duurzaam en diepgaand bevrijd te worden van:

 • Zielenconflicten, wezenlijk aangenomen beperkingen en (oude) pijn
 • Ballast en pijn uit vorige / parallelle levens
 • Beperkende conditioneringen en belastingen vanuit familiepatronen
 • Gemis aan eigen stevigheid, authenticiteit en gevoel van werkelijk vrij zijn.

Zielenconflicten

Zielenconflicten zijn conflicten die voortkomen uit aangenomen beperkingen en belastingen. Zij zetten zich door de kracht van herhaling heel diep in je systeem vast, letterlijk tot op zielsniveau. Ze komen voort uit het feit dat mensen zich te veel identificeren met hun persoonlijkheid en met enkel de materiële werkelijkheid. Teveel identificatie met je maatschappelijke status, met mensen om je heen, met de mening van anderen, brengt je in conflict met je ziel.

Familiepatronen en andere levens

Als mens ben je gevormd door diverse ervaringen en levensomstandigheden. Zo zijn het gezin waarin je opgroeide en de sociale omgeving sterk bepalend voor hoe je je ontwikkeld hebt, voor je zelfbeeld, hoe jij het leven ervaart en wat er allemaal op je pad komt. Programmeringen uit je voorouderlijke lijn, alsook ervaringen uit je eigen geschiedenis (eerdere / parallelle levens) oefenen invloed op je uit. Dat geldt ook voor alles wat in je onderbewuste ligt opgeslagen, voor het collectieve massabewustzijn, denkwijzen en gedrag in je huidige sociale omgeving (vrienden, familie, werkomgeving) als voor alle informatie afkomstig uit de media. Kortom een grote diversiteit van informatie en programmeringen beïnvloeden en vormen je, zowel opbouwend en helpend, als ziekmakend en belastend.

Hierdoor kan het zijn dat je je niet vrij voelt, je bepaalde levensthema’s steeds opnieuw ontmoet en je je potentie/kwaliteiten onvoldoende weet te benutten.

Ziel en persoonlijkheid: vruchtbaar partnerschap

We zijn opgegroeid met de idee dat het vooral gaat om ‘doen’, om presteren en om het boeken van resultaten. We hebben geleerd om met name op de buitenwereld gericht te zijn en om het in de ogen van anderen en in materieel opzicht goed te doen. Dit heeft ons (deels) uit ons midden en kracht gehaald en brengt turbulentie en gedoe met zich mee. Het beperkt ons tot leven vanuit onze persoonlijkheid.

De ziel is verbonden met een veel groter bewustzijn met nieuwe mogelijkheden en zienswijzen. Dit brengt ons nieuwe inspiratie, creativiteit en innovatie. Bezieling geeft levenskracht. De ziel is gericht op avontuur, ontdekken en groeien. De ziel is verbonden met het grote geheel, het universele. De persoonlijkheid daarentegen is gericht op veiligheid, zekerheid en op zichzelf, het aardse.

De persoonlijkheid heeft de ziel nodig voor inspiratie en geestkracht, de ziel heeft de persoonlijkheid nodig om handen en voeten te kunnen geven aan hetgeen ze tot leven wil brengen in de materiële wereld. De ziel spreekt je grootsheid en je volle potentie aan.

In een stoelzitting ondersteun ik je bij het loslaten van beperkende conditioneringen. Zodat je vanuit jouw authentieke kracht en zielskwaliteiten kunt leven.

Meer achtergrondinformatie: